• PRO KOHO TU JSME

   Jsme spolek na pomoc sociálně i jinak znevýhodněným rodinám a dětem. Služba je poskytována zcela bezplatně.

   Posláním našeho spolku je poskytnutí pomoci a podpory rodinám v řešení jejich aktuálních obtížných životních situací.

   Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi (biologické i náhradní) ve věku 0-18 let. Služba je poskytována v souladu se zásadami bezplatnosti, zachování lidské důstojnosti, aktivního působení a pozitivní motivace v náležité kvalitě a s přihlédnutím k individuálním potřebám. Služba je poskytována na území Pardubického kraje terénní formou, v přirozeném prostředí klientů, tj. v místě jejich bydliště a ambulantně každé pondělí od 8-17 hodin na adrese Čs. legií 500, Pardubice a Čs. Armády 1181, Ústí nad Orlicí.

   Cílem služby je zachovat nebo obnovit funkce rodiny, s rodiči vytvářet bezpečné rodinné prostředí, které umožňuje setrvání dětí v rodině nebo jejich návrat do rodiny původní.

   Nabízíme:

   Základní poradenství – poskytnutí informací potřebných k řešení situace klienta (informace o dávkách, službách, aj.).

   Dlouhodobější podporu rodinám a dětem – jedná se o podporu a nácvik rodičovského chování, o změnu výchovy, pomoc při vedení hospodaření, udržování domácnosti, rozvoj nových dovedností, o podporu k zachování rodiny, aj.

   Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou – například v případech, kdy rodiče žijí odděleně, děti nežijí s rodiči, aj.