• PRO KOHO TU JSME

   Jsme spolek na pomoc sociálně i jinak znevýhodněným rodinám a dětem. Služba je poskytována zcela bezplatně.

   Poslání: Naším posláním je poskytnutí pomoci a podpory rodinám v řešení jejich aktuálních obtížných životních situací.

   Cílová skupina: Rodiny s dítětem (biologické i náhradní) ve věku 0-18 let, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje

   Cíl: Cílem služby je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

   Nabízíme:

   Základní poradenství – poskytnutí informací potřebných k řešení situace klienta (informace o dávkách, službách, aj.).

   Dlouhodobější podporu rodinám a dětem – jedná se o podporu a nácvik rodičovského chování, o změnu výchovy, pomoc při vedení hospodaření, udržování domácnosti, rozvoj nových dovedností, o podporu k zachování rodiny, aj.

   Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou – například v případech, kdy rodiče žijí odděleně, děti nežijí s rodiči, aj.