• KDE NÁS NAJDETE

   Pardubice:

   nám. Čs. legií 500, kancelář v 1. patře, č. dveří 51 

   ambulantní služba pondělí 8:00 - 17:00 hod.

   ​kontakt:  724 667 641

   Ústí nad Orlicí:

   Čs. armády 1181, kancelář v 5. patře, č. dveří 505

   ambulantní služba pondělí 8:00 - 17:00 hod.

   kontakt 724 567 900

  • PRO KOHO TU JSME

   Jsme spolek na pomoc sociálně i jinak znevýhodněným rodinám a dětem. Služba je poskytována zcela bezplatně.

   Poslání: Naším posláním je poskytnutí pomoci a podpory rodinám v řešení jejich aktuálních obtížných životních situací.

   Cílová skupina: Rodiny s dítětem (biologické i náhradní) ve věku 0-18 let, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje

   Cíl: Cílem služby je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

   Nabízíme:

   Základní poradenství – poskytnutí informací potřebných k řešení situace klienta (informace o dávkách, službách, aj.).

   Dlouhodobější podporu rodinám a dětem – jedná se o podporu a nácvik rodičovského chování, o změnu výchovy, pomoc při vedení hospodaření, udržování domácnosti, rozvoj nových dovedností, o podporu k zachování rodiny, aj.

   Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou – například v případech, kdy rodiče žijí odděleně, děti nežijí s rodiči, aj.

  • KONTAKTY

   ABATAB, spolek pro péči o rodinu, IČO: 04253965 Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. L 10238   Sídlo: Nová 101, 533 04 Choteč.

   Datová schránka: efp8rxq

   Terénní forma služby je poskytována v pracovním týdnu v době 8 – 18 hod. a dále ve výjimečných případech i o víkendu a večerních hodinách, vyžaduje-li to zájem dítěte. Posouzení této situace je v kompetencích klíčového pracovníka rodiny.

   Ambulantní forma služby je poskytována v Pardubicích, Čs. legií 500, 1.patro v pondělí  8 – 17 hod a v Ústí nad Orlicí, Čs. Armády 1181, v 5. patř, kancelář č. 505 .

  • Předseda:

   Mgr. Bc. Martina Lášková
   tel.: 724 567 556 email: martina.laskova@abatab.cz

   Vedoucí služby:

   Bc. Jana Blažková
   tel.: 724 667 641 email: jana.blazkova@abatab.cz

   Další pracovníci:

   Jirina Vápeníková
   email: jirina.vapenikova@abatab.cz

   Jana Nováková
   tel.: 608 974 762 email: jana.novakova@abatab.cz

   Marie Jeřábková
   tel.: 724 567 900 email: marie.jerabkova@abatab.cz