• KDE NÁS NAJDETE

   Pardubice:

   nám. Čs. legií 500, kancelář v 1. patře, č. dveří 51 

   ambulantní služba pondělí 8 - 17 hod.

   ​kontakt:  724 667 641

   Ústí nad Orlicí:

   Čs. armády 1181, kancelář v 5. patře, č. dveří 505

   ambulantní služba pondělí 8 - 17 hod.

   kontakt 724 567 900

  • PRO KOHO TU JSME

   Rodiny s dětmi řešící různé náročné situace, které samy nezvládnou, a potřebují pomoc nebo radu, např. řešení vztahů v rodině, nastavení komunikace, výchovné problémy dětí, finanční problémy, nezvládání péče o děti, neshody mezi rodiči a dětmi, pomoc s navázáním kontaktu s dětmi apod., zajištění základních potřeb rodiny. Pokud si myslíte, že Vám můžeme pomoci, neváhejte nás kontaktovat a sjednat si osobní schůzku, případně nás můžete osobně navštívit v naší kanceláři v Pardubicích, nám.legiií 500, v pondělí mezi 8,00 a 17,00 hodinou. Vše s Vámi probereme a nabídneme pomoc a uzavření smlouvy o poskytnutí soc.služby. Služba je poskytována zcela bezplatně.

  • KONTAKTY

   ABATAB, spolek pro péči o rodinu, IČO: 04253965 Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. L 10238   Sídlo: Nová 101, 533 04 Choteč.

   Datová schránka: efp8rxq

   Terénní forma služby je poskytována v pracovním týdnu v době 8 – 18 hod. a dále ve výjimečných případech i o víkendu a večerních hodinách, vyžaduje-li to zájem dítěte. Posouzení této situace je v kompetencích klíčového pracovníka rodiny.

   Ambulantní forma služby je poskytována v Pardubicích, čs.legií 500, 1.patro v pondělí  8 – 17 hod.

  • Předseda:

   Mgr. Lukáš Blažek
   tel.: 774 079 032 email: mgrblazek@email.cz

   Vedoucí služby:

   Bc. Jana Blažková
   tel.: 724 667 641 email: jana.blazkova@abatab.cz

   Další pracovníci:

   Jirina Vápeníková
   email: jirina.vapenikova@abatab.cz

   Bc. et Bc. Martina Lášková
   tel.: 724 567 556 email: martina.laskova@abatab.cz

   Bc. Martina Rábová
   tel.: 724 567 900 email: martina.rabova@abatab.cz

   Bc. Dita Pečinková
   tel.: 724 667 642 email: dita.pecinkova@abatab.cz

   Bc. Nikola Čáslavková
   tel.: 608 974 762 email: nikola.caslavkova@abatab.cz

   Bc. Gabriela Pešková
   tel.: 608377178 email: gabina.peskova@abatab.cz