Aktuality

  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template

PODĚKOVÁNÍ

 

Touto cestou chci celým srdcem poděkovat za spolupráci se spolkem pro péči o rodinu ABATAB jmenovitě paní Bc. Janě Blažkové a panu Mgr. Lukáši Blažkovi. Dále starostovi obce Rohozná a neznámému dárci který své věnování podepsal jako „ti kdo na vás v tuto roční dobu myslí.

DĚKUJI za Vaší pomoc, podporu a dar. Andělé jsou kolem nás, i když mají lidskou podobu dohlíží na nás, pomáhají, ochraňují. Pro nás jste andělé Vy a nejbližší přátelé. Je mnoho zlých lidi okolo nás o to víc si vážíme těch hodných, který  máme ve své blízkosti. 

CELÝM SRDCEM DĚKUJEME                        LUCKA S RODINOU  

(celý příběh na Facebooku – ABATAB, spolek pro péči o rodinu)

ZpětPublikováno: Prosinec 28, 2017