Aktuality

  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template

Dětský nanny bazar

Poděkování

Dovolujeme si touto cestou poděkovat Dětskému nanny bazaru za poskytnutí materiální pomoci ve formě – oblečení a hračky pro děti. Vězte, že Vaše pomoc má pro naši službu značný a nepostradatelný význam. Sociálně slabé rodiny velmi ocení materiální pomoc, která se k nim díky Vám dostane.

Naše služba je poskytována se zásadami bezplatnosti a zachování lidské důstojnosti s přihlédnutím k individuálním potřebám rodin. Není v našich možnostech rodinám poskytnout finanční pomoc k nákupu oblečení či hraček pro jejich děti a rodiny sami na to dost často nemají finanční prostředky. Rodinám nabízíme nejen základní poradenství, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, ale i podporu při nácviku rodičovských kompetencí, hospodaření, udržování domácnosti.

Díky Vaší pomoci máme možnost rodinám pomáhat lépe a efektivněji.

ZpětPublikováno: Říjen 24, 2017