Aktuality

  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template

Poděkování zaměstnancům Krajské knihovny v Pardubicích

Vážení zaměstnanci Krajské knihovny v Pardubicích,

dovolujeme si touto cestou poděkovat zaměstnancům Krajské knihovny v Pardubicích za to, že každoročně zprostředkovávají pomoc pro naše klienty. Sociálně slabé rodiny velice ocení Váš dar ve formě oblečení a hračky pro děti. Vaše pomoc  má pro nás nepostradatelný význam.

Naše služba je poskytována se zásadami bezplatnosti a zachování lidské důstojnosti s přihlédnutím k individuálním potřebám rodin. Není v našich možnostech rodinám poskytnout finanční pomoc k nákupu oblečení či hraček pro jejich děti a rodiny sami na to dost často nemají finanční prostředky. Rodinám nabízíme nejen základní poradenství, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, ale i podporu při nácviku rodičovských kompetencí, hospodaření, udržování domácnosti.

Díky Vaší pomoci máme možnost rodinám pomáhat lépe a efektivněji.

Kolektiv zaměstnanců ABATAB, spolek pro péči o rodinu

ZpětPublikováno: Listopad 24, 2017