Aktuality

  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template

NANNY BAZAR - poděkování

Poděkování

Dovolujeme si touto cestou poděkovat Dětskému Nanny bazaru za poskytnutí materiální pomoci ve formě – oblečení a hračky pro děti. Dále děkujeme za vstřícnou a milou spolupráci, která je již tradicí. Vězte, že Vaše pomoc má pro naši službu značný a nepostradatelný význam. Sociálně slabé rodiny velmi ocení materiální pomoc, která se k nim díky Vám dostane. Podpora, kterou nám poskytujete, má opravdu nepostradatelný význam nejen pro nás, ale hlavně pro „naše“ rodiny.

Naše služba je poskytována se zásadami bezplatnosti a zachování lidské důstojnosti s přihlédnutím k individuálním potřebám rodin. Není v našich možnostech rodinám poskytnout finanční pomoc k nákupu oblečení či hraček pro jejich děti a rodiny sami na to dost často nemají finanční prostředky. Rodinám nabízíme nejen základní poradenství, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, ale i podporu při nácviku rodičovských kompetencí, hospodaření, udržování domácnosti.

Díky této pomoci, mohou rodiny na druhou stranu využít své finanční prostředky jiným směrem a dětem například zajistit volnočasové aktivity.

Kolektiv ABATAB, spolek pro péči o rodinu

ZpětPublikováno: Březen 19, 2019