Aktuality

  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template
  • Chronokeep Website Template

Přednáška na Gymnáziu Holice

Dne 21. 11. 2018 jsme pořádali přednášku na Gymnáziu Holice. Přednáška se týkala informací o neziskové organizaci ABATAB, spolku pro péči o rodinu a obecněji o získání povědomí o sociální práci, včasném detekování pomoci a kde ji lze nalézt, ale také o náplni činnosti spolku ABATAB. Přednáška byla zprostředkována Mgr. Evou Pýchovou. Zároveň jsme se dohodli na další spolupráci, neboť jsme se se studenty i paní učitelkou shodli na nutnosti zvýšení povědomí o této profesi.

Studentka Veronika Králová nám za třídu 5.C napsala krátké poděkování:

Přednáška ABATAB
Ve středu 21. listopadu 2018 jsme měli možnost si v rámci Základů společenských věd vyslechnout přednášku paní Blažkové ze spolku ABATAB, který pomáhá sociálně i jinak znevýhodněným rodinám a dětem. Dozvěděli jsme se něco málo o historii sociální práce i o problémech, s nimiž se potýkají mnohé sociálně slabé rodiny. Následně jsme ve skupinkách vypracovali úkol, jak bychom se zachovali, kdybychom se ocitli v životní situaci sociálně slabé rodiny. Myslím, že jsem nebyla jediná, kterou přednáška velice zaujala. Jsme rádi, že jsme měli možnost se s touto problematikou seznámit, a doufám, že se ještě dozvíme o tomto spolku více informací.

ZpětPublikováno: Listopad 30, 2018